Portal »

Regulamin

 

1. Postanowienia wstępne

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.sklep.e-floors.pl prowadzony jest przez firmę e-Biznes System sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.


2. Oferta


Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.sklep.e-floors.pl nie jest stanem magazynowym firmy, nie jest również ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego. W szczególności nie są ofertą handlową artykuły prezentowane przez wszelkie formy reklamowe obecne na w/w stronie www. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.


3. Dostępność


Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, dostarczenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.


Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronie www.sklep.e-floors.pl nie zawsze musi być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów uniemożliwiające realizację zamówienia.


4. Promocje


Wszystkie oferty specjalne przedstawione na stronie internetowej www.sklep.e-floors.pl są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej. Firma e-Biznes System sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.


5. Składanie zamówienia


Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 90 dni roboczych liczony od daty potwierdzenia zamówienia do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy, telefonicznie lub faksem.

Zamówienia z wysyłką za granicę mogą być zrealizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu z obsługą sklepu internetowego.


6. Koszty przesyłki


Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki ustalane są indywidualnie w każdym przypadku. i są uzależnione od aktualnych cen firm kurierskich. W przypadku, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.

 

Koszty wysyłki towaru za granicę ustalane są indywidualnie w każdym przypadku.


7. Płatności


Płatność za zamówienie jest możliwa:

    

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na konto wskazane na fakturze pro-forma:

 

W przypadku przedpłaty (przelew zwykły) - przelew lub wpłatę na konto prosimy dokonać po uprzednim potwierdzeniu zamówienia ze względu na możliwe różnice w ilości dostępnych towarów w sklepie internetowym. Klient ponosi ryzyko wcześniejszej zapłaty za zamówienie bez uprzedniego potwierdzenia możliwości jego zrealizowania w przypadku płatności przelewem zwykłym. W takim przypadku kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwracana na konto klienta.


8. Dostawa


Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 5 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu sklep@e-floors.pl przesłać informację o nie doręczeniu przesyłki lub skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 662 373 359


9. Zwroty


Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres: e-Biznes System sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na wyżej podany adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany przekazem pocztowym, w tym przypadku koszt przekazu zostanie odliczony od kwoty należności.


10. Reklamacje


W przypadku, gdy opakowanie, w którym dostarczono przesyłkę nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adresem e-Biznes System sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.


11. Dane osobowe klientów


Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora e-Biznes System sp. z o.o., ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych jest dobrowolne. Klient został poinformowany o możliwości zmiany swoich danych i ich wykreślenia z bazy.

 

12. Postanowienia końcowe


Firma e-Biznes System sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym www.e-floors.pl strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

 

13. Forum odpowiedzialność

 

Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane przez użytkowników forum (pornografia, teksty rasistowskie, obraźliwe, bądź w jakikolwiek sposób naruszające prawo). Mogą one jednak doprowadzić do zablokowania lub skasowania konta użytkownika, który je publikuje. Firma e-Biznes System sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które powstały w wyniku użytkowania forum www.e-floors.pl.